BESTUUR

Ida Judith Peters
Praeses
Mej. I.C.C. van Dorp
praeses@njord.nl
Ab Actis & Commissaris Oud-Njord
Mej. J. van der Pluijm
abactis@njord.nl
Quaestor
Dhr. M.T. Peters
quaestor@njord.nl
Pastoors Smet Vera
Commissaris voor het Wedstrijdroeien
Dhr. M. Pastoors
wedstrijd@njord.nl
Commissaris van het Materieel
Dhr. M.J.A. de Smet
materieel@njord.nl
Commissaris van het Gebouw en het Buffet
Mej. S.C. Verburg
gebouw@njord.nl
buffet@njord.nl
Weevers Mireille
Commissaris voor het Competitie-
en Fuifroeien
Dhr. J.J. Weevers
competitie@njord.nl
Commissaris voor Externe Betrekkingen
Mej. M.A.C. van Dijk
extern@njord.nl

 

 

Voorgaande besturen der K.S.R.V. “Njord”