BESTUUR

   
Praeses
Dhr. J.J.D. (Job) Boersma
praeses@njord.nl
Ab-actis & Commissaris voor Oud-Njord
Dhr. D.E. (Diederik) van Gent
abactis@njord.nl
Quaestor
Dhr. J.G. (Joris) Seeling
quaestor@njord.nl
   
Commissaris voor het Wedstrijdroeien
Mej. W.M. (Wieke) van Oostveen
wedstrijd@njord.nl
Commissaris van het Materieel
Dhr. S.P. (Stijn) van der Struijs
materieel@njord.nl
Commissaris van het Gebouw
Mej. E.C.E. (Evy) America
gebouw@njord.nl
     
Commissaris van het Buffet
Dhr. R.W. (Reinier) Schouten
buffet@njord.nl
Commissaris voor het Competitie-
en Fuifroeien
Mej. F.I. (Florence) van der Zee
competitie@njord.nl
Commissaris voor Externe Betrekkingen
Mej. Q.E.V.F.D. (Quirine) Niemer
extern@njord.nl

 

 

Voorgaande besturen der K.S.R.V. “Njord”