BESTUUR

Lustermans Wietske Knigge
Praeses
Dhr. E.J.R.M Lustermans
praeses@njord.nl
Ab Actis & Commissaris Oud-Njord
Mej. W. Wesseling
abactis@njord.nl
Quaestor
Dhr. M.C. Knigge
quaestor@njord.nl
Elenbaas Kramer Neuteboom
Commissaris voor het Wedstrijdroeien
Dhr. J. Elenbaas
wedstrijd@njord.nl
Commissaris van het Materieel
Dhr. O.S. Kramer
materieel@njord.nl
Commissaris van het Gebouw
Dhr. V.O. Neuteboom
gebouw@njord.nl
Pieta Lynette
Commissaris van het Buffet
Mej. P.L.J. Vis
buffet@njord.nl
Commissaris voor het Competitie-
en Fuifroeien
Mej. L.M.F.T. van Kessel
competitie@njord.nl
Commissaris voor Externe Betrekkingen
Dhr. J. van der Werff
extern@njord.nl

 

 

Voorgaande besturen der K.S.R.V. “Njord”