Zwanelijst

Wat is de Zwanelijst?

De Zwanelijst is voor mensen die Njord een warm hart toedragen. Heeft u ook een lichtblauw hart en wilt u bijdragen aan de groei van onze vereniging, de topsport en onze vloot? Dan is de Zwanelijst iets voor u!

Als lid van de Zwanelijst komt u met uw naamplaatje in het verenigingsgebouw te hangen. Daarnaast ontvangt u eens per kwartaal de nieuwsbrief, twee keer per jaar het Njord Magazine en bent u uitgenodigd op de Njord Business Club openingsborrel en de Njord Business Club Bedankborrel.

Aanmelden voor de Zwanelijst 

U komt op de lijst bij een periodieke schenking vanaf €250,- of bij eenmalige schenking vanaf €850,-.

In dit stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en wij, ‘de ontvanger’ moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting.

  1. Download de Schenkingsovereenkomst periodieke giften.
  2. De schenker vult zijn/haar onderdelen in op de schenkingsovereenkomst.
  3. De schenker ondertekent deze en stuurt de overeenkomst per mail naar: extern@njord.nl
  4. De ontvanger vult vervolgens de eigen onderdelen in op het formulier en ondertekent.
  5. De ontvanger mailt het exemplaar voor de schenker naar de schenker en houdt het eigen exemplaar.

Het voordeel van een periodieke schenking

Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij worden vastgelegd, fiscaal aftrekbaar. Indien u zich vastlegt om gedurende minimaal vijf jaar elk jaar hetzelfde bedrag te schenken, kunt u deze gift als periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U legt zich vast door de ‘Schenkingsovereenkomst Periodieke gift’ in geld in te vullen.

Wilt u Njord ondersteunen anders dan door middel van een periodieke schenking, dan bestaat ook de mogelijkheid om eenmalig te schenken. Deze vorm heeft niet het voordeel van fiscale aftrekbaarheid.

Voor de mogelijkheden tot een eenmalige schenking kunt u mailen naar extern@njord.nl