Vertrouwenscontactpersoon

Op Njord vinden we het belangrijk dat iedereen met vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hier met iemand over kan praten. Conform het beleid van de KNRB en het NOC*NSF zijn daarom vier vertrouwenscontactpersonen actief waarbij u terecht kunt met vertrouwelijke informatie. Dit kan betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Op Njord wordt grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd. Meldingen hiervan zullen daarom altijd serieus worden genomen.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Op Njord zijn er vier vertrouwenscontactpersonen actief, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen de twee interne en twee externe vertrouwenscontactpersonen.

Intern
Op dit moment kunt u bij Anouk de Jonge en Marlies Venderbos terecht wanneer u een gesprek wilt met een vertrouwenscontactpersoon binnen Njord. Beide zijn momenteel actief op Njord. Marlies is de vertrouwenscontactpersoon binnen het bestuur. Conform de richtlijnen van de KNRB en het NOC*NSF, zal zij wanneer er een opvolger gevonden is, het stokje doorgeven aan een ander intern lid waarmee de loskoppeling in functie van VCP in het bestuur tot stand komt.

                Anouk de Jonge
                vertrouwenspersoonintern@njord.nl

                Marlies Venderbos
                vertrouwenspersoon@njord.nl
               +316 40197012

Extern
Paulien Hennink en Liselore Meijer zijn beide in het verleden actief geweest binnen Njord als lid en zijn op de hoogte van de cultuur van Njord en alle zaken die binnen een (studenten)roeivereniging kunnen spelen. Heeft u een probleem waar u zelf niet uitkomt en waar u binnen de vereniging met niemand over wil of kan praten? Dan kunt u contact opnemen met een van de externe vertrouwenscontactpersonen.

                Liselore Meijer
                liseloremeijer@gmail.com

                Paulien Hennink
                paulienhennink@gmail.com

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

U kunt bij de vertrouwenscontactpersonen terecht als u een ervaring hebt met ongewenst gedrag en u deze ervaring graag met iemand wilt bespreken. We spreken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. De vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur ook mee bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag en het stimuleren van een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen door te signaleren en te acteren.

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor alle leden van de vereniging en haar betrokkenen. Zij zullen u informeren over de bestaande procedures, met u meedenken en mogelijke vervolgstappen met u bespreken. Ook kunt u bij een van hen terecht als u vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging. U kunt contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen via de onderstaande mailadressen of telefoonnummers. 

Vertrouwelijkheid

De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Daarmee wordt bedoeld dat de vertrouwenscontactpersoon discreet met uw informatie omgaat en informatie niet zomaar met derden zal delen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij een bestuurslid op de hoogte gesteld moet worden. Omdat de vertrouwenscontactpersoon in dienst staat van de vereniging, zal van iedere melding (al dan niet anoniem) een kleine melding gemaakt worden bij het bestuur over de aard van de melding, welke wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. Dit gebeurt echter nooit zonder jouw medeweten en toestemming. De vertrouwenscontactpersoon zal naar aanleiding van het gesprek geen informatie opslaan. 

Er is daarnaast geen sprake van beroepsgeheim en dus geheimhoudingsplicht. De vertrouwenscontactpersoon zal nimmer vooraf anonimiteit of geheimhouding kunnen garanderen en zal in uitzonderlijke gevallen informatie delen met het bestuur of andere partijen wanneer de veiligheid van de melder of anderen in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht).