BUURT

Middels deze pagina houdt het Bestuur de buurt op de hoogte van de activiteiten op en rondom Njord. Naast de reguliere buurtbrieven is het streven om op deze pagina (voor zover mogelijk) een zo compleet mogelijke kalender te plaatsen. Heeft u vragen, suggesties of klachten, dan horen wij dat natuurlijk graag. U bent altijd van harte welkom in de Bestuurskamer, schroom daarnaast niet om te bellen of te e-mailen.

Morsweg 182-184
2332 ES Leiden
telefoon: 071-5760776
e-mail: abactis@njord.nl
BTW-nummer: NL003731820B01

juli – augustus 2020

Sinds het verspreiden van de laatste brief is Njord weer geopend voor al haar leden. Sedert een aantal weken kan er weer geroeid en geborreld worden op Njord. Uiteraard gebeurt dit te allen tijde met de inachtneming van de maatregelen omtrent Corona zoals vastgesteld door de overheid. Deze heropening betekent ook dat in de maand augustus op verschillende dagen de introductieweek van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden, de EL CID, zal plaatsvinden op Njord. Middels deze brief brengen wij u graag op de hoogte van onze komende activiteiten.

  • Van maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus zal op Njord de gebouwweek plaatsvinden. Hierbij zullen werkzaamheden op het vlonder verricht worden waarbij apparaten gebruikt worden die geluid kunnen produceren, zoals een kettingzaag of een hogedrukspuit. Vanzelfsprekend gebruiken we deze alleen op schappelijke tijdstippen.
  • Van zondag 9 t/m woensdag 19 augustus kunnen aankomend studenten in de middaguren langskomen op Njord voor een rondleiding. Daarnaast zal er door deze El CID-deelnemers geroeid kunnen worden, om kennis te maken met de roeisport. We verwachten dat de drukte beperkt blijft, aangezien de aankomend studenten in kleine groepjes, verspreid over tien dagen langs zullen komen op Njord.

Corona-update

Per 1 juli is Njord weer geopend voor al haar leden. Waar eerst enkel in eenpersoonsboten of met huisgenoten geroeid mocht worden, kan tegenwoordig elk lid weer naar hartenlust de boot in stappen. Het openstellen van de sportscholen door heel Nederland betekent dat ook op Njord weer gebruikt gemaakt mag worden van de binnensportfaciliteiten.

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u onverhoopt toch hinder ondervinden, dan kunt u ons altijd bereiken per e-mail (abactis@njord.nl) of telefoon (071-5760776). Mocht u suggesties hebben voor verbetering van deze buurtbrief of de communicatie vanuit Njord naar de buurt dan horen wij dat uiteraard ook graag.