BUURT

BUURT

Middels deze pagina houdt het Bestuur de buurt op de hoogte van de activiteiten op en rondom Njord. Naast de reguliere buurtbrieven is het streven om op deze pagina (voor zover mogelijk) een zo compleet mogelijke kalender te plaatsen. Heeft u vragen, suggesties of klachten, dan horen wij dat natuurlijk graag. U bent altijd van harte welkom in de Bestuurskamer, schroom daarnaast niet om te bellen of te e-mailen.

Morsweg 182-184
2332 ES Leiden
telefoon: 071-5760776
e-mail: abactis@njord.nl
BTW-nummer: NL003731820B01

Inmiddels mag er al weer enige tijd buiten gesport worden in teamverband door onze roeiers onder de 27 jaar. Sinds enige tijd mag er ook weer binnen gesport worden; mits op 1,5 meter afstand. Om de rust op Njord buiten én binnen te waarborgen, heeft het bestuur een protocol opgesteld waaraan alle leden zich dienen te houden. Vaste verblijfplaatsen zijn aangesteld en in alle ruimtes geldt een maximaal aantal aanwezigen.

Grote evenementen zullen voorlopig nog niet plaatsvinden op Njord. Sportkantines mogen sinds kort ook hun terras openen, en vanaf 5 juni ook de binnenruimtes. Na een jaar waarin de kantine lange periodes gesloten is geweest, zal het terras van Njord ook geopend worden. Uiteraard worden hierbij te allen tijde de geldende maatregelen voor terrassen in acht genomen.

  • Op 5 juni is de Dies (verjaardag) van Njord. Ter ere van deze feestelijke gelegenheid zal van 16.00 – 22.00 een terras op het vlonder en op het balkon van Njord geopend worden. Iedereen zal plaatsnemen aan tafels van maximaal vier personen. Vanaf 21.30 zal het terras gefaseerd ontruimd worden, zodat het om 22.00 helemaal stil is en alles ordelijk verloopt.
  • Vanwege de beperkte beschikbaarheid op het terras van Njord, zal op 13 juni een tweede keer het terras op het vlonder en op het balkon van Njord geopend worden, volgens dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven.
  • Met het oog op de werving van nieuwe leden zal van 6 – 8 juli een Open Week georganiseerd worden. Verspreid over drie dagen zullen groepjes scholieren overdag langskomen op Njord voor een roeitraining, waarna in de avond afgesloten zal worden met een maaltijd.
  • Op 21 juli wordt een topsportmiddag voor de jeugd georganiseerd. Verschillende topsporters uit Leiden en omstreken zullen kennis maken met Njord en het roeien. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Graag benadruk ik dat alle activiteiten op Njord onder voorbehoud zijn van de dan geldende maatregelen.

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de overlast tot een minimum te beperken. Mocht u onverhoopt toch hinder ondervinden, dan kunt u ons altijd bereiken per e-mail (abactis@njord.nl) of telefoon (071-5760776). Mocht u suggesties hebben voor verbetering van deze buurtbrief of de communicatie vanuit Njord naar de buurt dan horen wij dat uiteraard ook graag.