NJORD IN DE OORLOG

Jaarlijks op 26 november staat de Leidse Universiteit stil bij de op die dag in 1940 door professor Cleveringa uitgesproken protestrede. De Duitse bezetter ontsloeg toen namelijk de Joodse personeelsleden van de universiteit. Studenten gingen in verzet of doken onder. Deze protestrede betekende het begin van een bijzondere periode in hun studententijd.


“Een uitgave ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding”
Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw rommelt het behoorlijk in Europa. Er is een zware financiële crisis gaande en vanuit Duitsland komt dreigende oorlogstaal. In de studentenstad Leiden gaat het leventje, zo goed en zo kwaad, zijn gang. De Leidse roeivereniging Njord neemt op 5 mei 1940 nog deel aan de Varsity. Dan breekt, vijf dagen later, de oorlog uit en wordt alles anders. Voor de toenmalige studenten is de inval van de Duitsers een totale ommekeer in hun jonge en nog onbevangen leven. Zij, die naar Leiden zijn gekomen om te studeren, van het studentenleven te genieten en te gaan wedstrijdroeien, worden plotseling geconfronteerd met oorlog. Velen komen in de strijd tegen de bezetter voor soms verstrekkende, levensbepalende keuzes te staan. Studeren en roeien heeft geen hoge prioriteit meer. Vijf lange jaren van verzet, onderduiken, dwangarbeid, onmenselijke verschrikkingen en executies gaan ook aan deze studenten niet voorbij. Een aantal auteurs kijkt in deze uitgave terug op het leven van Leidse studenten rond en in de oorlog. Hoe verging het hun in tijden van onderdrukking en verzet? Welke keuzes maakten zij en hoe troffen de terugkerende studenten Njord na de oorlog weer aan?


Op 16 november zal het boek “Njord in de oorlog” verschijnen en aan de heer Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden, worden overhandigd. In het boek dat wordt uitgegeven door de K.S.R.V. ‘’Njord’’, wordt stilgestaan bij het roeien en de roeiers in de oorlog.

Samenstellers van de eerste uitgave

De redactie, bestaande uit (in alfabetische volgorde) Willem Ballieux, Pim van Doorn, Diederik van Gent, Nico van Horn, Helma Neppérus, Sierk Plantinga, Doelse de Ruiter en Isobel Wijnberg heeft zich de afgelopen twee jaar onvermoeibaar ingezet voor dit project. Anniek Houwer, ook bekend van de ‘’Virtus Nitor’’, heeft de vormgeving voor haar rekening genomen.

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan het schrijven van het boek ‘’Njord in de oorlog’’, waar oud-leden van Njord, jongere leden van Njord en een aantal geïnteresseerden zich voor hebben ingezet. Het resultaat is een prachtig boek, wat gratis uitgegeven zal worden aan scholieren en studenten. Zo kan deze doelgroep lezen en leren over wat toen speelde, en zich hopelijk het belang van vrijheid nog meer realiseren.

Bent u ook geïnteresseerd in het verkrijgen van een uitgave? Meer informatie over de locaties waar het boek verkrijgbaar is, vindt u op de pagina ‘Afhaalpunten’. Leden van de pers, samenwerkingen en docenten van middelbare scholen kunnen meer informatie verkrijgen via ‘Pers en publiciteit’.

Wilt u na het lezen van het boek inhoudelijk reageren, kan dat door een bericht te sturen naar abactis@njord.nl