Njord blijft “Koninklijk”

Hare Majesteit de Koningin heeft het recht van Njord  tot het voeren van het predicaat ‘Koninklijk’ bestendigd. Dit recht is  aan de Studenten RoeiVereeniging “Njord” verleend  bij en ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan  in 1974 door  H.M. de Koningin Juliana. Sindsdien gaat onze mooie vereniging door het leven als Koninklijke Studenten RoeiVereeniging “Njord”. Het recht tot het voeren van dit predicaat is voor het eerst in 1982 en  nu dus opnieuw deze maand door H.M. de Koningin  bestendigd en wel tot 2038.

Koningin Beatrix heeft in 1982 besloten eens in de 25 jaar opnieuw te bezien of een vereniging het predicaat  ‘Koninklijk’ nog waardig is.  De Koningin heeft daar dus positief over geoordeeld, zo is de KSRV medegedeeld namens de burgemeester van Leiden. De Koningin is voorts akkoord gegaan met de voorgestelde en door onze ALV aangenomen statutenwijziging.

Hierdoor  mag Njord voor  tenminste nog een termijn van 25 jaar bekend staan als de oudste en enige Koninklijke studentenroeivereniging binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wij danken Hare Majesteit niet alleen voor de bestendiging, maar uiteraard ook voor haar jarenlange inzet gedurende haar ambtstermijn. Het bestuur heeft Hare Majesteit intussen een dankbrief gestuurd.