H.Star Bloemengroothandel B.V. wordt Row To Rio partner en sponsort een ergometer!

De oplettende leden hebben het wellicht al gezien, er staat (nog) een nieuwe PM5-ergometer in het krachthonk! Het doet de Wedstrijdcommissaris, de Quaestor en de Commissaris Externe Betrekkingen der K.S.R.V. “Njord” zeer veel deugd dat deze ergometer volledig gesponsord is.
Wij ontvingen enkele dagen geleden onderstaand bericht van de H.Star Bloemengroothandel.

“Sinds enkele jaren staan twee leden van Uw vereniging op onze loonlijst als invalkracht. Op uiterst subtiele wijze kwam ons ter ore dat er intensief getraind wordt op de ergometer. Hierbij stellen wij dan ook XXX beschikbaar voor de aanschaf van één ergometer. Dat deze sponsoring een positieve bijdrage mag leveren aan het binnenhalen van vele ‘blikken’.”

H.Star Bloemengroothandel B.V.: ontzettend bedankt voor deze mooie bijdrage en welkom bij de business club!
Een foto van de ergometer met logo van de H.Star bloemengroothandel B.V. volgt snel.

H.star bloemengroothandel B.V. groot