In Memoriam

En ’t blauw is de kleur van de eeuwige trouw, die gij zwoert aan God Njord en zijn zwaan.
Met grote droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van


A.J. Landaal

Leiden, 17 juli 1918 – Haarlem, 17 oktober 2015

Lid sinds 1945
Lid van Verdienste sinds 1949
Erelid sinds 1974

 Arie-Jan Landaal was sinds zijn studententijd nauw betrokken bij de Koninklijke Studenten Roeivereeniging “Njord” en heeft het voortbestaan van de vereniging tijdens de Tweede Wereldoorlog veiliggesteld. Gedurende de bezetting was hij actief bij de illegale pers en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hij heeft in de loop der jaren generaties Njordleden geïnspireerd en werd gekend als aimabel en toegankelijk.

Om afscheid te nemen van ons Erelid en om medeleven te betuigen aan de nabestaanden wordt een condoleanceregister geopend in de Zwanezaal, Morsweg 182-184 te Leiden. Er zal tot vrijdag 23 oktober gelegenheid zijn om het condoleanceregister te tekenen.
Met ingang van maandag 19 oktober volgen drie dagen van verenigingsrouw. De vlag zal gedurende deze dagen halfstok hangen. Tijdens de Asopos Najaarswedstrijden op 24 en 25 oktober en de Novembervieren op 1 november zal met rouwbanden worden gestart.

Vicit Njord iterum, rex ille manebit aquarum.