Njord gaat samenwerking aan met SlimStuderen!

Njord gaat samenwerking aan met SlimStuderen. Naast een sponsorbijdrage geeft SlimStuderen ook korting aan alle Njordleden.

Wil jij echte kwaliteitsverslagen die je helpen bij het studeren? SlimStuderen kan je hierbij helpen, want je hebt het al druk genoeg! Voor de studies Psychologie, Geneeskunde en Rechtsgeleerdheid in Leiden zorgen wij voor echte kwaliteitssamenvattingen. En speciaal voor alle Njord-leden, kunnen jullie voor de rest van dit collegejaar 5% korting krijgen op je bestelling op www.slimstuderen.nl door gebruik te maken van de kortingscode NJORD !

Geneeskunde
Voor alle eerstejaars- en tweedejaarsstudenten zijn er verslagen te verkrijgen van de colleges van alle vakken! Tevens kan je een ‘oud&nieuw pakket’ bestellen, waarbij je aan het begin van het blok het verslag van het vak van vorig jaar krijgt en later in het blok het nieuwe verslag van dit jaar. Nieuw sinds dit jaar is dat er ook verslagen komen van de Lijn Beroepsvorming jaar 1 én jaar 2, de colleges & werkgroepen, én literatuur! Word lid van de Facebookgroep SlimStuderen.nl Leiden GNK om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en acties!

Psychologie
Vanaf nu zijn er weer college- en literatuurverslagen te bestellen van alle eerstejaars vakken voor het nieuwe blok, namelijk: Cognitieve Psychologie, Psychologie en Wetenschap & Bio- en Neuropsychologie. Als je een herkansing moet maken, kan je uiteraard ook nog de verslagen van blok 3 aanschaffen om je te helpen bij het studeren! Word dan ook lid van de Facebookgroep SlimStuderen.nl Leiden PSY om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en acties!

Rechten
Van elk vak uit elk bachelorjaar van Rechtsgeleerdheid zijn er verslagen beschikbaar van de hoorcolleges, werkgroepen en de gehele voorgeschreven literatuur (boeken, artikelen & jurisprudentie). En van Materieel Strafrecht is er zelfs een poster met alle leerstukken! Word dan ook lid van de Facebookgroep SlimStuderen.nl Leiden RE om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en acties!

Slimstuderen