In memoriam

En ’t blauw is de kleur van de eeuwige trouw, die gij zwoert aan God Njord en zijn zwaan.

Met grote droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

S.V. Sleeswijk Visser

’s-Gravenhage 13 maart 1947 – Schiedam 30 september 2016

Lid sinds 1966
Lid van Verdienste sinds 3 september 2016

Met grote energie, hartelijkheid en passie heeft dhr. Sleeswijk Visser zich de laatste jaren ingezet voor de band tussen Njord en Oud-Njord. Dhr. Sleeswijk Visser is een voorbeeld voor hoe iemand een leven lang kan bijdragen aan de vereniging waar hij of zij hart voor heeft: altijd ter dienste van de vereniging, altijd met plezier en altijd vrijwillig. Onlangs nog was hij bij de Olympische Huldiging op Njord, waar hij de erkenning ontving die hij verdiende: het Lidmaatschap van Verdienste.

Om afscheid te nemen van ons Lid van Verdienste en om medeleven te betuigen aan de nabestaanden wordt een condoleanceregister geopend in de Zwanezaal, Morsweg 182-184 te Leiden. Er zal tot donderdag 6 oktober gelegenheid zijn om het condoleanceregister te tekenen.

Met ingang van dinsdag 4 oktober volgen drie dagen van verenigingsrouw. De vlag zal gedurende deze dagen halfstok hangen. Met uitzondering van trainingen zullen er geen activiteiten plaatsvinden op Njord. Dinsdagavond zal vanaf 17:26 op gepaste wijze worden stilgestaan bij het overlijden van dhr. Sleeswijk Visser. De borrel zal eindigen om 23:00 uur.

Tijdens de Tromp Boat Race en de Kettwiger Herbst Cup op 15 en 16 oktober zal met rouwbanden worden gestart.

Vicit Njord iterum, rex ille manebit aquarum

Namens het 143ste Bestuur,

Ida van Dorp & Judith van der Pluym
h.t. Praeses & h.t. Ab Actis der K.S.R.V. ‘Njord’