In Memoriam S.E. Hoekstra

En ’t blauw is de kleur van de eeuwige trouw, die gij zwoert aan God Njord en zijn zwaan.

Met grote droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

S.E. Hoekstra

Deventer 19 november 1931     –     Velp, 7 december 2016

Lid sinds 1951
Lid van Verdienste sinds 1961

Sjoerd Hoekstra was ons oudst nog levende Lid van Verdienste. Hij is twee keer praeses geweest in de jaren ’54-’55 en ’55-’56. In die jaren was hij ook slag van de Oude Vier, waarmee hij in ’54 de Varsity won. Vanwege het vele belangrijke werk dat hij in zijn tien jaren Njordlidmaatschap had verricht, werd hij in 1961 benoemd tot Lid van Verdienste. Hij kan voor ons allemaal als voorbeeld dienen hoe iemand niet alleen op het water, maar ook daarbuiten kan uitblinken als Njordlid. De rest van zijn leven heeft hij Njord een warm hart toegedragen, dat bleek ook toen hij vorig jaar nog aanwezig was op het praesidesdiner.

Met ingang van maandag 12 december volgen drie dagen van verenigingsrouw. De vlag zal gedurende deze dagen halfstok hangen. De Duinloop zal doorgaan, het diner zal echter  ingetogen zijn. Dinsdagavond zal vanaf 17:26 op gepaste wijze worden stilgestaan bij het overlijden van dhr. Hoekstra. Zowel de borrel als het Duinloopdiner  zullen eindigen om 23:00 uur. De ouderejaarsborrel zal verplaatst worden naar een nog nader te bepalen moment en de competitieploegeninauguratie wordt een week uitgesteld.

Vicit Njord iterum, rex ille manebit aquarum